Privacy Statement voor CtrlAltLife

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Soumya Kamphuis, eigenaresse van CtrlAltLife gevestigd op Esdoornlaan 52, 6982 BH te Doesburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74954237.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van CtrlAltLife, worden jouw persoonsgegevens gebruikt om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch, social media of de website. Op de website van CtrlAltLife wordt gebruik gemaakt van cookies. Zodra je de website bezoekt, ontvang je uitleg over deze cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert. Ook kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens verkregen worden via derden in het kader van een coachingtraject.

Categorieën persoonsgegevens.

CtrlAltLife verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals een e-mailadres en telefoonnummer
 • gegevens die je hebt ingevuld op het online intakeformulier (coaching) of inschrijfformulier voor workshops / trainingen
 • gespreksverslagen in de vorm van aantekeningen
 • inhoud van communicatie via mail / telefoon.

Verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • nakoming van wettelijke verplichtingen
 • beheer van het cliëntenbestand
 • het onderhouden van contact
 • het bieden van een persoonlijk coachingtraject
 • een goede en efficiënte dienstverlening
 • het verrichten van administratieve handelingen
 • verbetering van de dienstverlening
 • facturering
 • rapporteren aan opdrachtgevers (indien van toepassing)
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • beveiliging en beheer van de systemen van CtrlAltLife
 • het beschermen van financiële belangen van CtrlAltLife
 • verbetering van diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd in een toestemmingsformulier.

Verstrekking aan derden.

In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden:

1) een incassobureau

2) In het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Verstrekking aan derden met toestemming

Alleen indien van toepassing en na jouw schriftelijk akkoord verstrekt CtrlAltLifepersoonsgegevens aan je werkgever, huisarts, bedrijfsarts, of andere hulpverleners, coaches en therapeuten. Eventuele rapportages worden eerst door jou gelezen en akkoord bevonden.

Intervisie met collega’s is geanonimiseerd. Voor recensies op mijn website wordt van tevoren toestemming gevraagd via een evaluatieformulier. Indien je toestemming geeft, kun je tevens aangeven of dit anoniem mag, of op welke wijze CtrlAltLifenaar je mag verwijzen.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Beveiliging

CtrlAltLife doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit CtrlAltLife alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt.

Doorgifte van je gegevens buiten de EU

Je gegevens kunnen wel door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van Google Analytics via mijn website, Facebook, LinkedIn en Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en worden daarna verwijderd of vernietigd.

CtrlAltLife is wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaard worden en is CtrlAltLifegehouden aan de bewaartermijnen in het kader van de beroepsverenigingen NOBCO waarbij het bedrijf is aangesloten.

Rechten betrokkene

CtrlAltLife respecteert je privacyrechten en zal eraan meewerken dat je de rechten kunt uitoefenen zoals die in de AVG aan jou toegekend zijn. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken, kun je hierover contact met opnemen met CtrlAltLife.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door CtrlAltLifeworden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

CtrlAltLife kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
 • Waar toegestaan, kan CtrlAltLife informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

CtrlAltLife kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de CtrlAltLife websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de CtrlAltLife website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van CtrlAltLife nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

CtrlAltLife websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Sociale media
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.
We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. CtrlAltLife zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
CtrlAltLife kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
Als u contact wilt opnemen met CtrlAltLife over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Data Beheerder Soumya Kamphuis, welkom@ctrlaltlife.nl

Formulier recht op vergetelheid
Formulier wijzigen gegevens

[njt_gdpr_policy]